Obchodní podmínky

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.


Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v internetovém obchodu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. §262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. §409 a násl.


Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky, včetně těch, které jsou podané prostřednictvím internetu, jsou závazné. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že je seznámen s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
V případě uplatnění Slevového kuponu je nutno uvést registrační číslo kuponu v objednávce.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.
Storno objednávky je možné do 2 hodin od učinění objednávky a to e-mailem na adresu: objednavky@strazilkov.cz nebo telefonicky od 8.00 do 16.00 v pracovní dny na tel. čísle: 722 531 866.

Tyto obchodní podmínky platí v internetovém obchodě STRAZILKOV.CZ A STRAZILKOVE.CZ, jehož provozovatelem je společnost TOROART s.r.o. , se sídlem Zemědělská 880/1 v Hradci Králové.


Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

Kupující je povinen uvést také telefonní kontakt, který prodávající předá přepravci za účelem zajištění komfortního dodání zásilky kupujícímu.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou za zboží je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou.


Práva a povinnosti prodávajícího

Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.

Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

V případě neodebrání objednaného zboží je kupující povinen uhradit veškeré náklady marně vynaložené na doručení objednaného zboží.

Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.


Způsob platby

Kupující má možnost si při sjednání obchodních podmínek (formou vyplnění objednávky) vybrat z níže uvedených způsobů plateb:

Na dobírku (Česká pošta) – platba v hotovosti při převzetí zboží.

Bankovním převodem – při sjednání způsobu platby převodem na bankovní účet se zákazníkovi automaticky vygeneruje e-mail s podklady pro takto zvolenou formu platbu převodem. V případě neobdržení e-mailu s těmito podklady nás neváhejte kontaktovat na objednavky@strazilkov.cz. Zboží je vyexpedováno ihned po přijetí platby na náš účet. Mezibankovní převod trvá obvykle 1 pracovní den. Věnujte prosím pozornost správnému vyplnění variabilního symbolu při tvorbě Vašeho platebního příkazu pro snadnější identifikaci příchozí platby.

U objednávek s dodací adresou mimo ČR (Slovensko a další země) je momentálně možný pouze způsob platby bankovním převodem.


Poštovné a balné

Cena poštovného a balného je uvedena vždy u volby dopravy v nákupním koši.

Poštovné a balné (balík do 2 kg) v ČR 121,- Kč (Česká pošta) u objednávek v hodnotě do 1499,- Kč. V případě, že poštovné bude činit více než 121,- Kč, bude zákazník o této skutečnosti informován telefonicky či e-mailem. U objednávek nad 1500,- Kč nabízíme poštovné a balné zdarma.

Platba na dobírku a převodem na účet není zpoplatněna.

Výše uvedené podmínky pro poštovné a balné se vztahují pouze na zásilky zasílané do ČR. U objednávek s dodací adresou mimo ČR je cena za dopravné a balné od 260,- Kč podle destinace a váhy zásilky. Forma platby u objednávek s dodací adresou mimo ČR je možná převodem na účet.

U objednávek nad 6 000,- Kč s dodací adresou mimo ČR je dopravné a balné zdarma.


Převzetí zboží

Objednávky jsou vyřizovány pokud možno ihned ode dne potvrzení. V případě, že zboží je nutno objednat a není možné dodržet termín expedice, zákazník bude na tuto skutečnost upozorněn e-mailem, ve kterém bude tento termín upřesněn.

Vyřízením objednávky se myslí předání zboží přepravním společnostem. K objednávkám budou účtovány náklady spojené s doručením.

Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem.

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Dodavatel si vyhrazuje právo objednávku zrušit v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena.

V případě zrušení objednávky Vás budeme kontaktovat a navrhneme náhradní řešení.


Čas a způsob doručení

Dodací lhůta je obvykle od do 2-3 pracovních dnů. V mimořádných případech do 7 pracovních dní v závislosti na sezónnosti.

Objednávky přijaté v pátek budou odeslány nejdříve v pondělí.

Zboží placené převodem je odesíláno ihned tj. nejpozději následující pracovní den po připsání platby na náš účet.


Nebezpečí škody na zboží

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, resp. od dopravce.


Prohlídka zboží

Kupující je povinen prohlédnout si řádně zboží s vynaložením odborné péče a to podle možnosti co nejdříve po přechodu „nebezpečí škody na zboží“ na kupujícího. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo nezařídí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu „nebezpečí škody na zboží“ na něj, nemůže uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce. Týž den, kdy kupující zjistil vady zboží, je povinen podat písemnou zprávu prodávajícímu.


Odstoupení od smlouvy a možnost vrácení zboží

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). S

Společnost TOROART s.r.o. nabízí výměnu zboží do 14 pracovních dní od objednávky. V případě, že z nějakého důvodu posíláte zboží zpět (barva, vada na zboží atd.), vložte prosím ke zboží paragon a dopis s důvodem, proč tak činíte a zda chcete vyměnit velikost, barvu nebo zda máte zájem o jiné zboží.

Před odesláním zásilky kontaktujte, prosím, zákaznickou podporu STRAZILKOV.CZ buď e-mailem na objednavky@strazilkov.cz nebo telefonicky od 8.00 do 16.00 v pracovní dny na tel. čísle: 722 531 866.

Dopis (na adresu TOROART s.r.o. , Zemědělská 880/1 500 03 Hradec Králové) nebo na e-mail (na objednavky@strazilkov.cz) s textem: „Žádám o výměnu zboží na základě smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji jeho výměnu za zboží níže specifikované.“ Datum a podpis. (Alternativně je možné uvést jiný text obdobného charakteru.)

Zboží doručte nebo zašlete vždy jen na adresu reklamačního oddělení STRÁŽÍLKOV.CZ – REKLAMAČNÍ ODDĚLENÍ, TOROART s. r. o., Zemědělská 880/1 500 03 Hradec Králové. Pokud si nejste jistí, kontaktujte nás na tel. čísle: 722 531 866, nebo napište e-mail. Pro rychlejší vyřízení vrácení zboží, prosím, pošlete i kopii objednávky, kterou jste obdrželi na e-mailovou adresu (stačí datum objednávky a jméno, na které byla uskutečněna).

Dodavatel se zavazuje Váš požadavek vyřešit v co nejkratší možné době.

Po obdržení vráceného zboží s požadavkem na vrácení peněz, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Kupující je povinen uhradit veškeré expediční náklady a to i v případě, že v době objednávky prodávající kupujícímu nabídl v rámci cenové promoakce nebo z důvodu výše objednávky, že expediční náklady budou uhrazeny prodávajícím, což zůstává v platnosti v případě neodstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího. Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Dopis (na adresu TOROART s.r.o. , Zemědělská 880/1 500 03 Hradec Králové) nebo na e-mail (na objednavky@strazilkov.cz) s textem: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu).“ Datum a podpis. (Alternativně je možné uvést jiný text obdobného charakteru, který bude vyjadřovat projev vůle o odstoupení od smlouvy.)


Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s podmínkami reklamace STRAZILKOV.CZ – REKLAMAČNÍ ODDĚLENÍ, TOROART s. r. o., Zemědělská 880/1 500 03 Hradec Králové. Kontakt: +420 722 531 866, e-mail:  reklamace@strazilkov.cz a právním řádem platným v ČR.

Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamace na e-mailové adrese nebo telefonicky.

STRÁŽÍLKOV.CZ – REKLAMAČNÍ ODDĚLENÍ
TOROART s. r. o.
Zemědělská 880/1
500 03 Hradec Králové
Kontakt: +420 722 531 866, e-mail: strazilkov@caduco.cz

Kupující je povinen při převzetí zboží bez zbytečného odkladu zboží prohlédnout a o případných zjištěných vadách okamžitě informovat prodávajícího.

Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemnou formou a přiložit k reklamovanému zboží. Popíše o jaké vady se jedná a jak se projevují.

K reklamaci je nutno předložit kopii faktury a doklad o dodání a zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány.

Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do pěti dnů od obdržení reklamace o způsobu jejího vyřízení.

Dále je nutné, aby kupující v případě že prodávajícímu zasílá vadné zboží k reklamaci, jej zaslal kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího, tedy v originálním obalu, nebo obalu odpovídající kvality a včetně všech součástí dodávky. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě, i když se závada projevila před transportem. Na reklamace vad způsobených přepravou zboží v nedostatečném obalu nebude brán zřetel.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
Je-li závada na zboží opravitelná (většina případů), je oprava provedena bezplatně, v opačném případě bude zboží vyměněno na náklady prodávajícího. Reklamace, včetně odstranění vady, bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Náklady na doručení zboží prodávajícímu nese kupující. Náklady na doručení opraveného nebo vyměněného zboží kupujícímu nese prodávající.

Reklamované zboží neposílejte na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.


Ochrana osobních dat

Dodavatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu dodavatele a nebudou zveřejněny, či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromažďovány pro obchodní a marketingové potřeby dodavatele. Při nakládání s osobními daty se dodavatel zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Zákazník registrací dává souhlas ke shromažďování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace zákazníka, které se dále doplňují při provedení objednávky. I v případě odeslání Vaší e-mailové adresy nebo dotazu na adresu storksport@caduco.cz můžete být zařazeni do databáze zákazníků, kterým zasíláme informace o novinkách, slevách, soutěžích apod.

Je v zájmu e-shopu STRAZILKOV.CZ a společnosti TOROART s.r.o. chránit Vaše soukromí.


Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 9. 2017.

Osobním objednáním, nebo jakoukoli formou objednávky včetně odeslání elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
Účastníci se výslovně ve smyslu ust. §262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem.

Provozovatel STRAZILKOV.CZ
Administrativní sídlo společnosti:
TOROART s.r.o.
Zemědělská 880/1 500 03 Hradec Králové
Czech Republic

e-mail: strazilkov@caduco.cz
mobil: +420 722 531 866

Provozní doba: Po – Pá 8.00 – 16.00

IČO: 287 76 852
DIČ: CZ28776852